บริการ ขุด เจาะ บ่อน้ำบาดาล
จำหน่ายเครื่องสูบมอเตอร์        ปั้มน้ำบาดาลยี่ห้อ HITACHI
จำหน่ายถังเหล็กเก็บน้ำทรง             แชมเบญ
จำหน่ายท่อดูดแป็ปน้ำสแตนเลสและเหล็กชุบสังกะสี
บริการซ่อมแซมถังเก็บน้ำเก่า/ล้างขัดสีใหม่
 

 

 

 

 

 

บริษัท มหาชัยบาดาล จำกัด

 ตั้งอยู่เลขที่ 97/235 หมู่ 7   ถ.เศรษฐกิจ 1
ต.ท่าทราย    อ.เมือง    จ.สมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย ์   74000      
โทรศัพท์. 034-429294 , 034-429295
 โทรสาร. 034-429293
มือถือ 081-8179153

E-mail :mahachaibadaln@gmail.com

• บริษัท มหาชัยบาดาล จำกัด 97/235 หมู่ 7 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

โทร. 034-429294-5 โทรสาร. 034-429293 มือถือ 081-8179153 •