บริการ ขุด เจาะ บ่อน้ำบาดาล
จำหน่ายเครื่องสูบมอเตอร์        ปั้มน้ำบาดาลยี่ห้อ HITACHI
จำหน่ายถังเหล็กเก็บน้ำทรง             แชมเบญ
จำหน่ายท่อดูดแป็ปน้ำสแตนเลสและเหล็กชุบสังกะสี
บริการซ่อมแซมถังเก็บน้ำเก่า/ล้างขัดสีใหม่
 

 

ท่อแป็บ

ชนิดท่อที่จะใช้สำหรับบ่อบาดาลมี 4 ประเภท ได้แก่ PVC, BSM, BS-H และ ASTM ซึ่งท่อแต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของความหนาของท่อ การจะเลือกใช้ท่อชนิดใดขึ้นอยู่กับลักษณะของบ่อน้ำบาดาล และความต้องการของผู้ว่าจ้าง

• บริษัท มหาชัยบาดาล จำกัด 97/235 หมู่ 7 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

โทร. 034-429294-5 โทรสาร. 034-429293 มือถือ 081-8179153 •